Verstillen in de 40-dagen tijd

Op Aswoensdag, 1 maart, begint de veertigdagentijd.

40 dagen voorafgaand aan Pasen: een tijd van bezinning en een tijd om innerlijk ruimte scheppen.

In de 40-dagentijd is er vanaf 22 februari, iedere woensdagavond van 19.30 – 20.30 een open meditatie in de Crypte van het klooster van de zusters Augustinessen aan de Oude Gracht 33*.

Een uur om te verstillen, je gedachtestroom tot rust te laten komen en je te concentreren op wat er werkelijk toe doet.

De eerste meditatie is in de week voorafgaand aan aswoensdag, op 22 februari; daarna is er iedere week, behalve in de stille week, een meditatie. We sluiten in de week na Pasen, op 19 april deze serie af.

Begeleiding: Seintje Bos en Marian Geurtsen.

Deelname is open, je bent niet verplicht om alle avonden te komen.

Wel graag aanmelden van tevoren.

maximum aantal deelnemers is 15.

Kosten: vrijwillige bijdrage.

 

* de ingang van de Crypte vind je door op de Oude Gracht, tegenover de Waterstraat,

met de witte trap naar beneden naar de Werf te gaan, daar ga je rechtsaf en dan is het de tweede deur aan je rechterhand.