Geestelijke begeleiding

Dat is, samen met een aandachtig aanwezige begeleider, luisteren naar wat beweegt op de bodem van je ziel.

Dat is ook: opnieuw verbinding maken met de Bron waaruit je leeft om vanuit overvloed te kunnen leven. Lees meer.

Geestelijke begeleiding kun je ontvangen in een individueel gesprek, in het meedoen aan een stilteweekend of aan een workshop bibliodrama.

Als geestelijk begeleider ben ik aangesloten bij het netwerk van geestelijk begeleiders binnen de PKN.

‘Waar gaat jouw ziel van zingen?’

 

Er gebeuren dingen in het leven waar je niet op voorbereid bent.

Het leven gaat anders dan gedacht, soms door een ingrijpende gebeurtenis, ziekte, ongeval, verlies. Met aandacht stilstaan bij levens en geloofsvragen,

vragen over leven en dood, over heelheid en gebrokenheid, of de vraag naar God

kan een stap zijn op weg naar een nieuwe balans of een nieuw perspectief.

In één of meer individuele gesprekken zoeken we naar zin en betekenis.

En vooral: speuren we naar de bron van geestkracht, naar antwoord op de vraag:

‘waar gaat jouw ziel van zingen?’

 

Bel of mail voor een afspraak of meer informatie

Jaargang zorg voor de ziel 2017

In samenwerking met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie gaat in maart 2017 de vijfde jaargang Zorg voor de ziel van start.

 

Een jaargang voor predikanten, kerkelijk werkers en geestelijk verzorgers

voor wie de tijd is aangebroken om aandacht te schenken aan de eigen spiritualiteit.

In pastoraat en geestelijke verzorging ben je intensief betrokken bij de levens- en geloofsweg van anderen. Er kan een moment komen dat het noodzakelijk is om zelf opnieuw de verbinding met de ‘bron’ te maken en je opnieuw te laten voeden.

Zorgen voor de ziel, dat betekent ruimte maken, stil worden en misschien wel (opnieuw) leren luisteren. Deze jaargang wil de ruimte bieden om die weg te gaan. Lees hier meer… 

Kloosterweekend ‘Op weg in de stilte’

‘De ziel is de ankerplaats van de diepste waarden die een mens koestert.

Op zoek gaan naar je ziel betekent op zoek gaan naar het diepste van jezelf.”

Mia Leijsen

 

Anderhalve dag, van vrijdagmiddag tot zaterdagavond, kom je naar een van de kloosters in Nederland om je onder te dompelen in de stilte.

Om in die stilte opmerkzaam te worden voor het spoor van God in jouw leven.

Tijdens dit weekend kun je meedoen met de gebedsvieringen van het klooster,

is er iedere dag gezamenlijk Lectio Divina en veel stille tijd:

voor jezelf om te wandelen, te mediteren, te lezen of te schrijven.

Wat is bibliodrama?

 

Bibliodrama nodigt je uit om in een Bijbelverhaal te stappen, er in te gaan ‘wonen’ en spelend te komen tot verdieping van je geloof.

Vaak zijn we sterk cognitief gericht en lezen we de bijbel en beleven we het geloof vooral met ons hoofd.

In bibliodrama kun je al je zintuigen gebruiken en je geloof beleven met je hele lichaam en met hart en ziel.

Bij bibliodrama wordt een verhaal uit de bijbel gelezen en gespeeld.

Eerst wordt het verhaal gelezen en gaan we met elkaar in gesprek over de tekst.

Na het gesprek stap je zelf in het bijbelverhaal, je kiest zelf je eigen plaats en je eigen rol. Vanuit die rol ga je het verhaal van binnenuit verkennen en onderzoeken. Gaandeweg ontdek je de verbinding met jouw leven en jouw geloven.

Er ontstaat er beweging: je komt zelf in beweging, je reageert op een ander en een ander op jou en al spelend ontdek je wat dit verhaal voor jou betekent. Vaak kunnen deelnemers jaren later nog vertellen wat dit spel, dit verhaal met hen heeft gedaan.

De bijbel gaat leven op een manier die je nooit meer vergeet!

Bel of mail voor meer informatie!